"Navy League" — Słownik kolokacji angielskich

Navy League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Marynarka wojenna Liga
  1. navy rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    William was co-founder and from 1898 to 1901 President of the Navy League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo