"English league" — Słownik kolokacji angielskich

English league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angielska liga
  1. English przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It's one thing banning a Uruguayan international from an English league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo