KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(5) long, endless
Kolokacji: 2
1. long evening = długi wieczór long evening
  • We were preparing for bed, the long evening at an end.
  • It hadn't been such a long evening and night, only a few hours.
  • It's been a long evening, and not an easy one for me.
  • He remembered thinking it was going to be a long evening.
  • "We had a long evening in the Quarter and are ready to sign off."
  • It had been a long evening, but worth the effort.
  • The process was far advanced, if not complete, by 1982, when I spent a long evening in their company.
  • "I've spent many a long evening working on the town budget," he said.
  • Instead, I recalled a long evening spent as an old man.
  • It was another long evening with a lot of liquor.
2. endless evening = niekończący się wieczór endless evening
(6) entire, whole, full
Kolokacji: 3
(10) single, snowy, solitary
Kolokacji: 3
(13) memorable, unforgettable
Kolokacji: 2
(14) rainy, humid, wet, muggy
Kolokacji: 4
(15) balmy, mild, drunken, soft
Kolokacji: 4
(16) final, fateful, miserable
Kolokacji: 3
(17) dark, gloomy
Kolokacji: 2
(20) busy, fun-filled
Kolokacji: 2
(21) dull, foggy, misty, cloudy
Kolokacji: 4
(22) festive, happy
Kolokacji: 2
(23) eventful, lively, uneventful
Kolokacji: 3
(24) rare, occasional
Kolokacji: 2
(25) strange, leisurely
Kolokacji: 2
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.