"evening benefits" — Słownik kolokacji angielskich

evening benefits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): korzyści wieczorowe
  1. evening rzeczownik + benefit czasownik
    Luźna kolokacja

    Back to the theater that evening for a performance benefiting the Temple.

    Podobne kolokacje: