BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(4) Standard, Post, slot, anchor
Kolokacji: 7
(5) gown, train, frock
Kolokacji: 3
(6) sky, mist, fog, dew
Kolokacji: 4
(7) Star, light, sun, sunlight
Kolokacji: 4
(10) air, breeze, primrose, wind
Kolokacji: 4
(12) performance, concert, routine
Kolokacji: 3
(13) prayer, suit, mass
Kolokacji: 4
(15) rush, tour, tide, shift
Kolokacji: 4
(16) event, fire, campfire, bonfire
Kolokacji: 4
(17) shadow, Shade, gloom, darkness
Kolokacji: 4
(18) edition, Journal
Kolokacji: 2
(19) Herald, ration, curfew
Kolokacji: 3
1. Evening Herald = Herold wieczorowy Evening Herald
2. evening ration = przydział wieczorowy evening ration
3. evening curfew = godzina policyjna wieczorowa evening curfew
(21) chill, cool
Kolokacji: 2
(22) walk, stroller, stroll
Kolokacji: 3
(23) flight, cruise, excursion
Kolokacji: 3
(24) shoe, slipper, match, family
Kolokacji: 4
(25) grosbeak, song, Hymn
Kolokacji: 3
(26) Telegraph, Telegram
Kolokacji: 2
(27) watch, viewing, meditation
Kolokacji: 3
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.