MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. evening begins = wieczór zaczyna się evening begins
2. evening comes = wieczór przychodzi evening comes
3. evening goes = wieczór idzie evening goes
5. evening starts = wieczór zaczyna się evening starts
6. evening draws = wieczór rysuje evening draws
7. evening passes = wieczór mija evening passes
8. evening takes = wieczór bierze evening takes
9. evening brings = wieczór przynosi evening brings
10. evening spends = wieczór wydaje evening spends
11. evening makes = wieczór robi evening makes
12. evening offers = wieczór daje evening offers
13. evening arrives = wieczór przybywa evening arrives
14. evening leaves = liście wieczorowe evening leaves
15. evening walks = wieczorne spacery evening walks
16. evening settles = ławy ze skrzynią wieczorowe evening settles
17. evening gives = wieczór daje evening gives
18. evening plays = wieczór gra evening plays
19. evening descends = wieczór przechodzi evening descends
20. evening gets = wieczór dostaje evening gets
(4) progress, approach
Kolokacji: 2
(6) open, unfold, show
Kolokacji: 3
(8) talk, chat
Kolokacji: 2
(9) honor, celebrate
Kolokacji: 2
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.