MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. early evening = dziecinna pora early evening
3. previous evening = poprzedni wieczór previous evening
4. late evening = późny wieczór late evening
5. recent evening = niedawny wieczór recent evening
6. warm evening = ciepły wieczór warm evening
7. pleasant evening = ładny wieczór pleasant evening
8. long evening = długi wieczór long evening
9. entire evening = cały wieczór entire evening
10. whole evening = cały wieczór whole evening
11. quiet evening = cichy wieczór quiet evening
12. cool evening = chłodny wieczór cool evening
13. particular evening = szczególny wieczór particular evening
14. black-tie evening = czarny-krawat wieczór black-tie evening
15. lovely evening = śliczny wieczór lovely evening
16. cold evening = zimny wieczór cold evening
17. single evening = jeden wieczór single evening
18. nice evening = przyjemny wieczór nice evening
19. special evening = specjalny wieczór special evening
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.