BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. evening begins = wieczór zaczyna się evening begins
2. evening comes = wieczór przychodzi evening comes
3. evening goes = wieczór idzie evening goes
4. evening ends = kawałki wieczorowe evening ends
5. evening includes = wieczór obejmuje evening includes
6. evening wears = wieczór nosi evening wears
7. evening says = wieczór mówi evening says
10. evening progresses = wieczór posuwa się do przodu evening progresses
11. evening starts = wieczór zaczyna się evening starts
12. evening draws = wieczór rysuje evening draws
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.