"long evening" — Słownik kolokacji angielskich

long evening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długi wieczór
  1. long przymiotnik + evening rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We were preparing for bed, the long evening at an end.

    Podobne kolokacje: