"evening newscast" — Słownik kolokacji angielskich

evening newscast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości wieczorowe
  1. evening rzeczownik + newscast rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was intended to be used on the evening newscasts, at the appropriate moment.

    Podobne kolokacje: