"evening program" — Słownik kolokacji angielskich

evening program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program wieczorowy
  1. evening rzeczownik + program rzeczownik
    Silna kolokacja

    The men's final was to be followed by an evening program featuring the women's free skate.

    Podobne kolokacje: