"evening turns" — Słownik kolokacji angielskich

evening turns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczór zmienia się
  1. evening rzeczownik + turn czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The evening was fast turning into night, and he had to get inside soon, before the real cold began.

    Podobne kolokacje: