"evening grows" — Słownik kolokacji angielskich

evening grows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczór rośnie
  1. evening rzeczownik + grow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The evening had grown dark, and it seemed to be story time.

    Podobne kolokacje: