KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(4) progress, approach
Kolokacji: 2
1. evening benefits = korzyści wieczorowe evening benefits
  • Back to the theater that evening for a performance benefiting the Temple.
  • The evening will benefit the museum's art education program for children.
  • The evening, to begin at 6, will benefit the institute's cultural programs and exhibitions.
  • The evening will benefit the club's programs for the homeless.
  • The evening will benefit Phipps's educational, vocational and community development programs.
  • The evening will celebrate the anniversary and benefit the project.
  • The evening, from 6 to 9, will benefit the organization's programs for the visually impaired.
  • The evening will benefit the society's legal services for the poor.
  • The evening will benefit the fund, celebrating its 20th anniversary this year.
  • The evening will benefit the garden's horticultural research and public outreach programs.
2. evening raises = wieczór podnosi evening raises
3. evening turns = wieczór zmienia się evening turns
4. evening grows = wieczór rośnie evening grows
5. evening deepens = wieczór zwiększa się evening deepens
6. evening darkens = wieczór przesłania evening darkens
7. evening wanes = słabnięcia wieczorowe evening wanes
(6) open, unfold, show
Kolokacji: 3
(8) talk, chat
Kolokacji: 2
(9) honor, celebrate
Kolokacji: 2
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.