"evening train" — Słownik kolokacji angielskich

evening train kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociąg wieczorowy
  1. evening rzeczownik + train rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Soon the banker learned that she was leaving for Moscow by evening train, the same as he.

    Podobne kolokacje: