"evening frock" — Słownik kolokacji angielskich

evening frock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sukienka wieczorowa
  1. evening rzeczownik + frock rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had not known people who wore evening frocks.

    Podobne kolokacje: