BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"century" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

century rzeczownik

rzeczownik + century
Kolokacji: 14
quarter century • Test century • century of history • century of the Christian era • century of one's existence • ...
century + rzeczownik
Kolokacji: 148
Century Fox • century CE • century building • century church • century England • Century City • century art • century architecture • ...
century + czasownik
Kolokacji: 37
century sees • century passes • century brings • century begins • century comes • ...
czasownik + century
Kolokacji: 297
take centuries • build in the century • date to the century • date from the century • found in the century • begin in the century • ...
przymiotnik + century
Kolokacji: 43
mid century • past century • previous century • following century • new century • early century • American Century • late century • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
3. previous century = poprzedni wiek previous century
4. following century = następując po wieku following century
  • Over the following century the city's population more than tripled.
  • It would remain in his family for the following century.
  • This community becomes to be called Tucson in the following century.
  • In the following century, there have been about 30 changes made to the constitution.
  • In the middle of the following century, a paper mill was added.
  • The work was popular and reprinted into the following century.
  • This work helped set the research agenda for much of the following century.
  • During the following century, this change seemed to have been well established.
  • They were used more frequently at the latter part of the following century.
  • The economic rise continued through the following century, and in 1771 the city had 80,000 inhabitants.
9. old century = stary wiek old century
11. first-class century = pierwszej kategorii wiek first-class century
12. later century = później wiek later century
13. recent century = ostatni wiek recent century
14. double century = podwójny wiek double century
16. only century = jedyny wiek only century
17. long century = długi wiek long century
18. present century = obecny wiek present century
19. entire century = cały wiek entire century
przyimek + century
Kolokacji: 31
for centuries • until the century • since the century • with several centuries • prior to the century • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.