"subsequent century" — Słownik kolokacji angielskich

subsequent century kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dalszy wiek
  1. subsequent przymiotnik + century rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Evidence of the School in the subsequent centuries is sparse.

powered by  eTutor logo