BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"century" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

century rzeczownik

rzeczownik + century
Kolokacji: 14
quarter century • Test century • century of history • century of the Christian era • century of one's existence • ...
century + rzeczownik
Kolokacji: 148
Century Fox • century CE • century building • century church • century England • Century City • century art • century architecture • ...
century + czasownik
Kolokacji: 37
century sees • century passes • century brings • century begins • century comes • ...
czasownik + century
Kolokacji: 297
take centuries • build in the century • date to the century • date from the century • found in the century • begin in the century • ...
przymiotnik + century
Kolokacji: 43
mid century • past century • previous century • following century • new century • early century • American Century • late century • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
  • The current building was built in the mid 15th century.
  • Already by the mid 19th century, the school had become too small.
  • In the mid 18th century, the city had a population of about 3,300 people.
  • The current house was built in the mid 19th century.
  • He was born in the early or mid 13th century.
  • It was built in the mid 17th century on the site of an earlier church.
  • It was very common in the mid and late 19th century.
  • Nothing is known certainly of his life, but he must have lived in the mid 9th century.
  • It was from the late 9th to the mid 13th century.
  • The next major political change for the valley was in the mid 19th century.
3. previous century = poprzedni wiek previous century
4. following century = następując po wieku following century
9. old century = stary wiek old century
11. first-class century = pierwszej kategorii wiek first-class century
12. later century = później wiek later century
13. recent century = ostatni wiek recent century
14. double century = podwójny wiek double century
16. only century = jedyny wiek only century
17. long century = długi wiek long century
18. present century = obecny wiek present century
19. entire century = cały wiek entire century
przyimek + century
Kolokacji: 31
for centuries • until the century • since the century • with several centuries • prior to the century • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.