"century" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

century rzeczownik

rzeczownik + century
Kolokacji: 14
quarter century • Test century • century of history • century of the Christian era • century of one's existence • ...
century + rzeczownik
Kolokacji: 148
Century Fox • century CE • century building • century church • century England • Century City • century art • century architecture • ...
century + czasownik
Kolokacji: 37
century sees • century passes • century brings • century begins • century comes • ...
czasownik + century
Kolokacji: 297
take centuries • build in the century • date to the century • date from the century • found in the century • begin in the century • ...
przymiotnik + century
Kolokacji: 43
mid century • past century • previous century • following century • new century • early century • American Century • late century • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(2) following, subsequent, prior
Kolokacji: 3
(4) maiden, final
Kolokacji: 2
(6) double, only, single
Kolokacji: 3
(7) long, short
Kolokacji: 2
1. long century = długi wiek long century
2. short century = krótki wiek short century
(8) entire, full, whole
Kolokacji: 3
(9) consecutive, successive
Kolokacji: 2
(10) turbulent, bloody, tumultuous
Kolokacji: 3
przyimek + century
Kolokacji: 31
for centuries • until the century • since the century • with several centuries • prior to the century • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.