"century" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

century rzeczownik

rzeczownik + century
Kolokacji: 14
quarter century • Test century • century of history • century of the Christian era • century of one's existence • ...
century + rzeczownik
Kolokacji: 148
Century Fox • century CE • century building • century church • century England • Century City • century art • century architecture • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
(1) Fox, plant, facade
Kolokacji: 4
(2) CE, co.
Kolokacji: 2
(11) literature, manuscript, poem
Kolokacji: 3
(15) work, farmhouse, farm
Kolokacji: 3
(20) Center, Plaza
Kolokacji: 2
(21) castle, fortification
Kolokacji: 2
(22) Television, addition
Kolokacji: 2
(23) sealer, jurist
Kolokacji: 2
(25) skill, science, equivalent
Kolokacji: 3
(26) war, AD, Fund
Kolokacji: 3
(28) explorer, opera
Kolokacji: 2
(29) townhouse
Kolokacji: 1
century + czasownik
Kolokacji: 37
century sees • century passes • century brings • century begins • century comes • ...
czasownik + century
Kolokacji: 297
take centuries • build in the century • date to the century • date from the century • found in the century • begin in the century • ...
przymiotnik + century
Kolokacji: 43
mid century • past century • previous century • following century • new century • early century • American Century • late century • ...
przyimek + century
Kolokacji: 31
for centuries • until the century • since the century • with several centuries • prior to the century • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.