"later century" — Słownik kolokacji angielskich

later century kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później wiek
  1. later przymiotnik + century rzeczownik
    Silna kolokacja

    Other counties, however, have been moved or abolished in later centuries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo