"maiden century" — Słownik kolokacji angielskich

maiden century kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiek dziewczęcia
  1. maiden przymiotnik + century rzeczownik
    Silna kolokacja

    In the second, he scored 102 not out, his maiden century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo