"only century" — Słownik kolokacji angielskich

only century kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyny wiek
  1. only przymiotnik + century rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His only century was a score of 191 against Kent in 1875.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo