"century" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

century rzeczownik

rzeczownik + century
Kolokacji: 14
quarter century • Test century • century of history • century of the Christian era • century of one's existence • ...
century + rzeczownik
Kolokacji: 148
Century Fox • century CE • century building • century church • century England • Century City • century art • century architecture • ...
century + czasownik
Kolokacji: 37
century sees • century passes • century brings • century begins • century comes • ...
czasownik + century
Kolokacji: 297
take centuries • build in the century • date to the century • date from the century • found in the century • begin in the century • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 94
1. take centuries = wymagaj wieków take centuries
14. assign to the century = beneficjent do wieku assign to the century
18. start in the century = początek w wieku start in the century
23. arrive in the century = przybądź do wieku arrive in the century
26. emerge in the century = pojaw się w wieku emerge in the century
30. born in the century = urodzony w wieku born in the century
39. see in the century = zobacz w wieku see in the century
48. use until the century = wykorzystanie do wieku use until the century
49. spend centuries = spędź wieki spend centuries
52. use for centuries = wykorzystanie do wieków use for centuries
58. abandon in the century = zapamiętanie w wieku abandon in the century
62. use during the century = wykorzystanie podczas wieku use during the century
68. use since the century = wykorzystanie od wieku use since the century
70. century known = wiek znany century known
77. hit several centuries = traf na kilka wieków hit several centuries
80. lose in the century = przegraj w wieku lose in the century
82. revive in the century = odzyskaj przytomność w wieku revive in the century
83. lead in the century = zaprowadź w wieku lead in the century
90. go in the century = pójdź w wieku go in the century
93. happen in the century = zdarz się w wieku happen in the century
przymiotnik + century
Kolokacji: 43
mid century • past century • previous century • following century • new century • early century • American Century • late century • ...
przyimek + century
Kolokacji: 31
for centuries • until the century • since the century • with several centuries • prior to the century • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.