"century" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

century rzeczownik

rzeczownik + century
Kolokacji: 14
quarter century • Test century • century of history • century of the Christian era • century of one's existence • ...
century + rzeczownik
Kolokacji: 148
Century Fox • century CE • century building • century church • century England • Century City • century art • century architecture • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. Century Fox = Wiek Lis Century Fox
3. century building = budynek wieku century building
4. century church = kościół pod wezwaniem wieku century church
7. century art = sztuka wieku century art
8. Century Media = Wiek Środki przekazu Century Media
9. century architecture = architektura wieku century architecture
10. Twentieth Century Fox = Dwudziesty Wiek Lis Twentieth Century Fox
11. Century Media Record = Wiek Zapis medialny Century Media Record
12. century history = wiek historia century history
13. century Europe = wiek Europa century Europe
14. century house = dom wieku century house
15. century music = wiek muzyka century music
17. century style = styl wieku century style
18. century literature = wiek literatura century literature
19. century poet = poeta wieku century poet
21. century France = wiek Francja century France
22. century writer = pisarz wieku century writer
23. century composer = kompozytor wieku century composer
24. century artist = artysta wieku century artist
25. Century Magazine = Wiek Magazyn Century Magazine
26. century historian = historyk wieku century historian
century + czasownik
Kolokacji: 37
century sees • century passes • century brings • century begins • century comes • ...
czasownik + century
Kolokacji: 297
take centuries • build in the century • date to the century • date from the century • found in the century • begin in the century • ...
przymiotnik + century
Kolokacji: 43
mid century • past century • previous century • following century • new century • early century • American Century • late century • ...
przyimek + century
Kolokacji: 31
for centuries • until the century • since the century • with several centuries • prior to the century • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.