"century" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

century rzeczownik

rzeczownik + century
Kolokacji: 14
quarter century • Test century • century of history • century of the Christian era • century of one's existence • ...
century + rzeczownik
Kolokacji: 148
Century Fox • century CE • century building • century church • century England • Century City • century art • century architecture • ...
century + czasownik
Kolokacji: 37
century sees • century passes • century brings • century begins • century comes • ...
czasownik + century
Kolokacji: 297
take centuries • build in the century • date to the century • date from the century • found in the century • begin in the century • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 94
(3) date, provide
Kolokacji: 6
2. assign to the century = beneficjent do wieku assign to the century
3. use until the century = wykorzystanie do wieku use until the century
4. spend centuries = spędź wieki spend centuries
5. use for centuries = wykorzystanie do wieków use for centuries
6. use during the century = wykorzystanie podczas wieku use during the century
8. use since the century = wykorzystanie od wieku use since the century
9. use into the century = wykorzystanie do wieku use into the century
10. use from the century = wykorzystanie od wieku use from the century
12. use to the century = wykorzystanie do wieku use to the century
15. put in the century = poświęć wiek put in the century
17. use over the centuries = użyj na przestrzeni wieków use over the centuries
(8) settle, play, compete, fight
Kolokacji: 7
(12) born
Kolokacji: 2
(17) decline, lose, suffer, grant
Kolokacji: 5
(19) migrate, emigrate, immigrate
Kolokacji: 3
(21) rule, own, dominate
Kolokacji: 9
(22) compile, collect, join
Kolokacji: 4
(23) remove, excavate
Kolokacji: 2
(24) attest, propose, reflect, show
Kolokacji: 4
(25) coin, carve
Kolokacji: 2
(26) explore, import
Kolokacji: 2
przymiotnik + century
Kolokacji: 43
mid century • past century • previous century • following century • new century • early century • American Century • late century • ...
przyimek + century
Kolokacji: 31
for centuries • until the century • since the century • with several centuries • prior to the century • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.