"New Century" — Słownik kolokacji angielskich

New Century kolokacja
Popularniejsza odmiana: new century
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nowy wiek
  1. new przymiotnik + century rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The world was half an hour into the new century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo