"new century" — Słownik kolokacji angielskich

new century kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy wiek
  1. new przymiotnik + century rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The world was half an hour into the new century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo