"entire century" — Słownik kolokacji angielskich

entire century kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cały wiek
  1. entire przymiotnik + century rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Five works have been on the list every year for the entire half century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo