"late Century" — Słownik kolokacji angielskich

late Century kolokacja
Popularniejsza odmiana: late century
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): późny Wiek
  1. late przymiotnik + century rzeczownik
    Silna kolokacja

    But by the late 20th century, they had run out of students.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo