BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) hair, crumb, bit, suggestion
Kolokacji: 6
  • Your child can learn how to brush his or her own teeth at about 3 years of age.
  • In a week, he was able to brush his teeth by himself.
  • She told me not to brush my teeth with the water.
  • Although some children quickly learn to brush their teeth, others do not.
  • You should brush your teeth once a day, before bed.
  • You should brush your teeth 2 times a day, in the morning and at night.
  • No word on whether they will get them to brush their teeth, too.
  • He had brushed his teeth four times and couldn't stand still.
  • "Do you think I have time to brush my teeth?"
  • Does he brush their teeth every night before they go to sleep?
2. brush one's cheek = szczotka czyjś policzek brush one's cheek
3. brush one's lips = szczotka czyjś wargi brush one's lips
4. brush one's face = szczotka czyjś twarz brush one's face
5. brush questions = pytania szczotki brush questions
6. brush one's mouth = szczotka czyjś usta brush one's mouth
(3) hand, finger, fingertip
Kolokacji: 3
(4) shoulder, leg, ear, twig
Kolokacji: 4
(5) arm, tear, steel
Kolokacji: 3
(6) skin, mud, dust
Kolokacji: 3
(7) cobweb, lint, strand
Kolokacji: 3
(8) metal, aluminum
Kolokacji: 2
(9) hand, fire
Kolokacji: 2
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.