Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) aside, away
Kolokacji: 2
2. gently brush = łagodnie szczotka gently brush
3. brush softly = wyczyść łagodnie brush softly
4. brush forward = wyczyść do przodu brush forward
(4) accidentally, inadvertently
Kolokacji: 2
(6) quickly, casually
Kolokacji: 2
(7) simply, merely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.