Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"brush one's cheek" — Słownik kolokacji angielskich

brush one's cheek kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka czyjś policzek
  1. brush czasownik + cheek rzeczownik
    Silna kolokacja

    As he brushed his cheek against one, she withdrew them.

powered by  eTutor logo