BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) hair, crumb, bit, suggestion
Kolokacji: 6
2. brush one's cheek = szczotka czyjś policzek brush one's cheek
3. brush one's lips = szczotka czyjś wargi brush one's lips
  • He leaned over and brushed his lips on her face.
  • He brushed his lips at each corner of her mouth.
  • He brushed his lips across the corner of her smile.
  • Knowing it was wrong, he brushed his lips across the top of her head.
  • Without thought, he brushed her lips with his, or perhaps it was she who moved to meet him.
  • She reached up and for one moment brushed her lips against his.
  • She took the initiative and brushed her lips against his.
  • He brushed his lips across my skin, like Richard had done earlier tonight.
  • In fact, he turned it over and brushed his lips on her palm.
  • He turned the hand and brushed his lips against the palm.
4. brush one's face = szczotka czyjś twarz brush one's face
5. brush questions = pytania szczotki brush questions
6. brush one's mouth = szczotka czyjś usta brush one's mouth
(3) hand, finger, fingertip
Kolokacji: 3
(4) shoulder, leg, ear, twig
Kolokacji: 4
(5) arm, tear, steel
Kolokacji: 3
(6) skin, mud, dust
Kolokacji: 3
(7) cobweb, lint, strand
Kolokacji: 3
(8) metal, aluminum
Kolokacji: 2
(9) hand, fire
Kolokacji: 2
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.