"brushed by" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "brushed by" po angielsku — Słownik polsko-angielski

brush by , także: brush past

phrasal verb
  1. przemykać obok

"brushed by" — Słownik kolokacji angielskich

brushed by kolokacja
Popularniejsza odmiana: brush by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczyszczony przez
  1. brush czasownik + by przyimek
    Luźna kolokacja

    She used to brush her long hair by the hour.

    Podobne kolokacje: