BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) aside, away
Kolokacji: 2
2. gently brush = łagodnie szczotka gently brush
3. brush softly = wyczyść łagodnie brush softly
  • Her hair was white, not silver, but white, and brushed back softly off her face.
  • Their lips brushed so softly, it was almost as if it didn't happen.
  • She shook her head; her hair brushed softly across his chest.
  • With my fingertips, I softly brushed the raw stump of his arm.
  • She was so engrossed she didn't hear as he brushed softly in through the foliage.
  • He let his fingers brush softly across the smooth wood of the gunwales.
  • When she didn't back away, he let his fingers brush softly over her cheek.
  • He felt for Alec's lips with his fingers, and softly brushed over them.
  • She had not heard the door as it softly brushed the carpet.
4. brush forward = wyczyść do przodu brush forward
(4) accidentally, inadvertently
Kolokacji: 2
(6) quickly, casually
Kolokacji: 2
(7) simply, merely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.