Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"brush one's face" — Słownik kolokacji angielskich

brush one's face kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka czyjś twarz
  1. brush czasownik + face rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He gave a start as something brushed his face, and she giggled.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo