"brush into" — Słownik kolokacji angielskich

brush into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyścić do
  1. brush czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    He brushed past Luke on his way into the house.

    Podobne kolokacje: