"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. brush one's hair = szczotkować włosy, czesać włosy brush one's hair
4. brush one's cheek = szczotka czyjś policzek brush one's cheek
5. brush one's lips = szczotka czyjś wargi brush one's lips
6. brush one's fingers = szczotka czyjś palce brush one's fingers
7. brush one's face = szczotka czyjś twarz brush one's face
8. brush back one's hair = zaczesywać czyjś włosy brush back one's hair
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.