"brush one's fingers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka czyjś palce
  1. brush czasownik + finger rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Satisfied, she then brushed her fingers through his dark hair.