Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"brush one's shoulder" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka czyjś ramię
  1. brush czasownik + shoulder rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This time her hand brushed his shoulder as she left.

powered by  eTutor logo