"brush shoulders" — Słownik kolokacji angielskich

brush shoulders kolokacja
Popularniejsza odmiana: brush one's shoulder
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ramiona szczotki
  1. brush czasownik + shoulder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This time her hand brushed his shoulder as she left.