BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) hair, crumb, bit, suggestion
Kolokacji: 6
2. brush one's cheek = szczotka czyjś policzek brush one's cheek
  • As he brushed his cheek against one, she withdrew them.
  • He let go slowly, and her lips brushed his cheek again.
  • He brushed her cheek with the back of his hand.
  • She moved until they were very close and her breath brushed his cheek.
  • His fingers brushed her cheek and then fell to the floor.
  • A breath of wind brushed his cheek and was gone.
  • Her hair brushed his cheek and sent waves of fire through him.
  • He leaned close enough for his hair to brush my cheek.
  • He brushed her cheek with a finger, and she gave a start.
  • As he stood, the back of his hand brushed my cheek.
3. brush one's lips = szczotka czyjś wargi brush one's lips
4. brush one's face = szczotka czyjś twarz brush one's face
5. brush questions = pytania szczotki brush questions
6. brush one's mouth = szczotka czyjś usta brush one's mouth
(3) hand, finger, fingertip
Kolokacji: 3
(4) shoulder, leg, ear, twig
Kolokacji: 4
(5) arm, tear, steel
Kolokacji: 3
(6) skin, mud, dust
Kolokacji: 3
(7) cobweb, lint, strand
Kolokacji: 3
(8) metal, aluminum
Kolokacji: 2
(9) hand, fire
Kolokacji: 2
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.