"lightly brushed" — Słownik kolokacji angielskich

lightly brushed kolokacja
Popularniejsza odmiana: lightly brush
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekko wyczyścić
  1. brush czasownik + lightly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But it is an opportunity that shouldn't be lightly brushed aside.

    Podobne kolokacje: