ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zaliczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaliczyć" po polsku

czasownik
 1. score ****
 1. tap somebody *** , tap somebody's ass
  • bzyknąć kogoś, zaliczyć kogoś, posunąć kogoś slang
   Did he really tap this model? (Czy on naprawdę zaliczył tę modelkę?)
   She tapped him in the bathroom. (Ona zaliczyła go w łazience.)
   She has a boyfriend, but I tapped her anyway. (Ona ma chłopaka, ale i tak ją zaliczyłem.)
 2. get any * , get some **
phrasal verb
 1. score with somebody   slang

zaliczyć

idiom
 1. get laid potocznie
  • uprawiać seks, zaliczyć
   Do you seriously think you'll get laid today? (Na serio myślisz, że zaliczysz dzisiaj?)
 2. get some action potocznie
 3. get one's rocks off slang
czasownik
 1. rate *****
  • klasyfikować, zaliczać (do jakiejś klasy) [nieprzechodni]
   This movie has not yet been rated. (Ten film nie został jeszcze sklasyfikowany.)
   How would you rate my performance? (Jakbyś zaliczył mój występ?)
 2. rank ***
 3. count ****
  • zaliczać, uważać za (np. kogoś za przyjaciela) [przechodni]
   I count you as one of my best friends. (Uważam cię za jednego z moich najlepszych przyjaciół.)
   I've always counted you as a good person. (Zawsze cię uważałem za dobrego człowieka.)
phrasal verb
 1. pass out *

powered by  eTutor logo