Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"wciągający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wciągający" po polsku

wciągający

przymiotnik
 1. gripping
  • porywający, wciągający (np. film, książka)
   The book was so gripping that I just couldn't put it down. (Książka była tak wciągająca, że po prostu nie mogłem jej odłożyć.)
   The thriller was very gripping and I want to watch it again. (Dreszczowiec był bardzo porywający i chcę go obejrzeć jeszcze raz.)
 2. engaging
 3. addictive
  • wciągający (np. jakaś czynność)
 4. absorbing
  • pasjonujący, absorbujący, wciągający
   His work as engineer is absorbing. (Jego praca inżyniera jest pasjonująca.)
   Her task was so absorbing that she forgot about her problems. (Jej zadanie był tak absorbujące, że zapomniała o swoich problemach.)
   zobacz także: interesting
 5. riveting
 6. immersive
 7. engrossing
  • wciągający, trzymający w napięciu
   This thriller is engrossing. You should watch it. (Ten thriller jest wciągający. Powinieneś go obejrzeć.)
   The story was so engrossing that I listened to the very end. (Historia była tak wciągająca, że słuchałem do samego końca.)
 8. involving  
 9. unputdownable
 10. moreish , także: morish
obrazek do "hoist" po polsku
czasownik
 1. engage ***
  • wciągać (np. do konspiracji, do walki)
   He wanted to engage young boys in the battle. (On chciał wciągnąć do bitwy młodych chłopców.)
   Are we going to engage him in our plan? (Czy wciągniemy go do naszego planu?)
 2. involve ****
 3. hoist * , hoist up
 4. hoist * , także: heeze BrE dialekt
 5. retract
 6. snuff
 7. hoise
 8. blow , ****
phrasal verb
 1. run something up
 2. chug down   potocznie
czasownik
 1. suck **
 2. implicate *
 3. inhale *
 4. bouse , także: bowse