ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"warunki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "warunki" po polsku — Słownik angielsko-polski

warunki

work in good conditions.
rzeczownik
 1. conditions ****
  • warunki (np. pracy, życia) [PLURAL]
   Our working conditions are good. (Nasze warunki pracy są dobre.)
   His living conditions were terrible. (Jego warunki życia były okropne.)
  • warunki (pogodowe) [PLURAL]
   The weather conditions aren't good today. (Warunki pogodowe nie są dzisiaj dobre.)
   The plane couldn't take off due to the bad weather conditions. (Samolot nie mógł wystartować z powodu złych warunków pogodowych.)
 2. terms ***
  • warunki (np. umowy) [PLURAL]
   She accepted the terms of her contract. (Ona zaakceptowała warunki umowy.)
   You can stay here only on my terms. (Możesz tu zostać tylko na moich warunkach.)
 3. seedbed
rzeczownik
 1. term *****   [COUNTABLE]
  I'd like to talk to these people in their own terms. (Chciałem porozmawiać z tymi ludźmi na ich warunkach.)
  They agreed to our terms. (Oni zgodzili się na nasze warunki.)
 2. condition *****
  • warunek (aby coś było możliwe) [COUNTABLE]
   You can go out on the condition that you'll come back before midnight. (Możesz wyjść, pod warunkiem, że wrócisz przed północą.)
   You always impose conditions on me. (Ty zawsze stawiasz mi warunki.)
   If either condition is not met, the process cannot go ahead. (Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, proces nie może zostać rozpoczęty.)
  • warunek, klauzula, zastrzeżenie (w umowie) [COUNTABLE]
   Have you read the condition? (Przeczytałeś klauzulę?)
   Some of the conditions were unclear. (Niektóre z zastrzeżeń były niezrozumiałe.)
 3. provision ***
  • warunek, klauzula, przepis
   The provision was written in small print. (Klauzula była zapisana małym drukiem.)
   That provision guarantees safety. (Ta klauzula gwarantuje bezpieczeństwo.)
   Do you agree with all of these provisions? Then sign here, please. (Czy zgadza się pan ze wszystkimi warunkami? W takim razie proszę tu podpisać.)
 4. consideration formal ***
 5. reserve ***
 6. requisite
 7. nisi  

Powiązane zwroty — "warunki"

czasownik
warunkować = condition +1 znaczenie
narzucać (np. warunki) = dictate
spełniać (np. wymagania, warunki) = meet
ulepszyć (np. warunki) = ameliorate
kwalifikować się do czegoś (spełniać określone warunki, by coś osiągnąć) = qualify for something
przymiotnik
warunkowy = qualified +1 znaczenie
uciążliwy (np. warunki, zasady) = onerous
przeraźliwy (np. warunki zamieszkania, zimno) = brutal
uwarunkowany = conditioned +1 znaczenie
odporny (np. na warunki środowiskowe) = refractory
stały (np. klimat, warunki) = equable
rzeczownik
inne
przysłówek
warunkowo = conditionally +1 znaczenie
idiom
zapowiadać (tworzyć warunki do wydarzenia się czegoś) = set the scene
zgadzać się (na czyjeś warunki) = knuckle under