"marnować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "marnować się" po polsku

marnować się

 1. go to waste  
 1. go down the toilet informal , go down the pan British English
  • marnować się, iść na marne
   All this money went down the toilet. (Wszystkie te pieniądze poszly na marne.)
czasownik
 1. waste ***
  • marnować, trwonić [TRANSITIVE]
   Don't waste your time arguing with him! (Nie marnuj czasu na kłótnie z nim!)
   If you have nothing interesting to say, don't waste my time. (Jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia, nie marnuj mojego czasu.)
 2. prostitute *
 3. idle *  
 4. squander
 5. fritter
 6. frivol away
phrasal verb
 1. trifle away
czasownik
 1. spoil *
  • zepsuć, zmarnować [TRANSITIVE]
   You always have to spoil everything! (Zawsze musisz wszystko popsuć!)
   I don't want to spoil your fun. (Nie chcę ci zepsuć zabawy.)
   link synonim: ruin
 2. negate
 3. dissipate
 4. bungle
 5. crool Australian English slang
phrasal verb
 1. piddle away   informal
idiom
 1. blunder away
phrasal verb
 1. dawdle away  
  I've dawdled the day away doing nothing. (Zmarnowałem cały dzień nie robiąc nic.)
 2. fritter something away
 3. loaf something away
 4. piss something away

Powiązane zwroty — "marnować się"

przymiotnik
marny = bad +17 znaczeń
idiom
marny = hand-to-mouth +2 znaczenia
rzeczownik
marnotrawstwo = waste +6 znaczeń
marność = vanity +4 znaczenia
marnowanie = bungling +4 znaczenia
czasownik
marnieć = wilt +1 znaczenie
phrasal verb
przysłówek
marnie = wretchedly +1 znaczenie

"marnować się" — Słownik kolokacji angielskich

go to waste kolokacja
 1. go czasownik + waste czasownik = marnować się
  Zwykła kolokacja

  But we are not going to waste time now talking about the past.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo