BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"looked to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "looked to" po angielsku

czasownik
 1. wyglądać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  You look more beautiful every day. (Każdego dnia wyglądasz piękniej.)
 2. patrzeć, spoglądać [INTRANSITIVE]
  She is looking at the fish. (Ona patrzy na rybki.)
  Look at this! (Popatrz na to!)
  Jane looked at her watch. (Jane spojrzała na zegarek.)
 3. wyglądać (za kimś), szukać (kogoś) [INTRANSITIVE]
  Hi, I'm looking for Jane, is she home? (Cześć, szukam Jane, czy jest ona w domu?)
  She was looking for her engagement ring. (Ona szukała swojego pierścionka zaręczynowego.)
  She was looking for him through a window. (Ona wyglądała za nim przez okno.)
 4. wyglądać na, wydawać się, zdawać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She didn't look happy. (Ona nie wyglądała na zadowoloną.)
  You look depressed - what's wrong? (Wyglądasz na przygnębionego - co jest nie tak?)
  He looked very surprised. (On wyglądał na mocno zaskoczonego.)
 5. wychodzić (o oknie, np. na piękny widok) [INTRANSITIVE]
  The window was looking at the beach. (Okno wychodziło na plażę.)
  The windows of this old house look into the garden. (Okna tego starego domu wychodzą na ogród.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. spojrzenie, spoglądanie (czynność) [COUNTABLE]
  Her pressing look is uncomfortable. (Jej natarczywe spojrzenie jest zawstydzające.)
  Your brother's dirty look is rude. (Nieprzyzwoite spojrzenie twojego brata jest niegrzeczne.)
 2. spojrzenie (wyraz twarzy kogoś) [COUNTABLE]
  Jill gave him a quick look. (Jill spojrzała na niego przez moment.)
  He gave his brother a rather startled look. (On spojrzał na swojego brata z zaskoczeniem.)
 3. rozważanie [SINGULAR]
  I'm looking into buying a new car. (Rozważam kupno nowego samochodu.)
  Her look took so much time I finally changed my mind. (Jej rozważanie trwało tyle czasu, że w końcu zmieniłem zdanie.)
 4. poszukiwanie [SINGULAR]
  The look for a job has been really tiring. (Poszukiwanie pracy było bardzo męczące.)
  The look for new inspirations wasn't difficult. (Poszukiwanie nowych inspiracji nie było trudne.)
 5. wygląd [COUNTABLE]
  It had an almost silver look to it. (To wyglądało niemal jak srebro.)
  They gave the store a completely new look. (Oni nadali sklepowi zupełnie nowy wygląd.)
  link synonimy: appearance, visage
 6. styl, sposób [COUNTABLE]
  I love your new look! (Kocham twój nowy styl!)
  I want to completely change my look. (Chcę całkowicie zmienić mój styl.)
 7. moda, fason [SINGULAR]
  The look of this skirt is quite nice but I don't like the colour. (Fason tej spódnicy jest całkiem ładny, ale nie podoba mi się kolor.)
  We have a lot of various looks. (Mamy wiele rozmaitych fasonów.)
  I really like the look of your dress, where did you buy it? (Naprawdę podoba mi się fason twojej sukienki, gdzie ją kupiłaś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. spójrz, zobacz spoken
  Look up! What bird is that? (Spójrz w górę! Co to za ptak?)
  Look to the left. Is that a yeti? (Spójrz w lewo. Czy to jest yeti?)
 2. posłuchaj spoken
  Look, I've tried speaking to her, but she is very stubborn. (Posłuchaj, próbowałem z nią rozmawiać, ale ona jest bardzo uparta.)
  Look, you are beautiful no matter what they say. (Posłuchaj, jesteś piękna niezależnie od tego, co oni mówią.)
phrasal verb
 1. zwracać się do kogoś
  I often look to my parents if I need help. (Często zwracam się do moich rodziców, jeśli potrzebuję pomocy.)
  I am the person to whom she looks to when she needs money. (Jestem osobą, do której ona się zwraca, kiedy potrzebuje pieniędzy.)

Powiązane zwroty — "looked to"

przymiotnik

"looked to" — Słownik kolokacji angielskich

looked to kolokacja
Popularniejsza odmiana: look to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądać
 1. look czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  He had looked to the past and to the future.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo